قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نظارت بر حسن اجرای قوانین کشف جرم و تعقیب و مجازات … ادامه خواندن قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران